TPG

MENU
List of Trucks
TPG  
1
中古With Crane R053018
NEWMitsubishi|TPG-FEA50|With Crane
 • Year 2018/11
 • Mileage 512 km 
R053018
2
中古Self-crane R052386
Mitsubishi|TPG-FEB80|Self-crane
 • Year 2018/10
 • Mileage 470 km 
R052386
3
中古With Crane R053105
NEWMitsubishi|TPG-FEB80|With Crane
 • Year 2018/10
 • Mileage 390 km 
R053105
4
中古Aluminium Wing R051152
Mitsubishi|TPG-FEA50|Aluminium Wing
 • Year 2018/08
 • Mileage 210 km 
R051152
5
中古Self-crane R051860
Mitsubishi|TPG-FEB80|Self-crane
 • Year 2018/08
 • Mileage 619 km 
R051860
6
中古With Crane R052105
Contract in
progress
Mitsubishi|TPG-FEB50|With Crane
 • Year 2018/08
 • Mileage 380 km 
R052105
7
中古Garbage truck R050254
Mitsubishi|TPG-FEA50|Garbage truck
 • Year 2018/07
 • Mileage 2,369 km 
R050254
8
中古Garbage truck R050255
Mitsubishi|TPG-FEA50|Garbage truck
 • Year 2018/07
 • Mileage 810 km 
R050255
9
中古Aluminium Wing R051153
Mitsubishi|TPG-FEB50|Aluminium Wing
 • Year 2018/07
 • Mileage 220 km 
R051153
10
中古Safety Loader R051221
Mitsubishi|TPG-FEB80|Safety Loader
 • Year 2018/07
 • Mileage 770 km 
R051221
11
中古Safety Loader R051921
Mitsubishi|TPG-FEB80|Safety Loader
 • Year 2018/07
 • Mileage 1,009 km 
R051921
12
中古Aluminium Wing R052135
Mitsubishi|TPG-FEA50|Aluminium Wing
 • Year 2018/07
 • Mileage 439 km 
R052135
13
中古Tippers, Dump Trucks R052873
Mitsubishi|TPG-FBA30|Tippers, Dump Trucks
 • Year 2018/07
 • Mileage 738 km 
R052873
14
中古Garbage truck R050221
Mitsubishi|TPG-FEA50|Garbage truck
 • Year 2018/06
 • Mileage 630 km 
R050221
15
中古Aluminium Wing R050980
Mitsubishi|TPG-FEB80|Aluminium Wing
 • Year 2018/06
 • Mileage 348 km 
R050980
16
中古Aluminium Wing R043796
Contract in
progress
Mitsubishi|TPG-FEB80|Aluminium Wing
 • Year 2018/05
 • Mileage 762 km 
R043796
17
中古Freezer van R052339
Contract in
progress
Mitsubishi|TPG-FEB50|Freezer van
 • Year 2018/05
 • Mileage 554 km 
R052339
18
中古Aluminium Wing R051340
Mitsubishi|TPG-FEB80|Aluminium Wing
 • Year 2018/04
 • Mileage 1,540 km 
R051340
19
中古Freezer van R053182
NEWMitsubishi|TPG-FEB80|Freezer van
 • Year 2018/04
 • Mileage  
R053182
20
中古Aluminium Wing R051069
Mitsubishi|TPG-FEB80|Aluminium Wing
 • Year 2018/03
 • Mileage 310 km 
R051069
21
中古Double cab truck R051293
Mitsubishi|TPG-FEB50|Double cab truck
 • Year 2018/03
 • Mileage 596 km 
R051293
22
中古Aluminium Wing R051383
Mitsubishi|TPG-FEB50|Aluminium Wing
 • Year 2018/03
 • Mileage 1,283 km 
R051383
23
中古Freezer van R051513
Mitsubishi|TPG-FEB50|Freezer van
 • Year 2018/01
 • Mileage 1,070 km 
R051513
24
中古Aluminium Wing R051520
Mitsubishi|TPG-FEB50|Aluminium Wing
 • Year 2017/10
 • Mileage 1,120 km 
R051520
25
中古Flat Trucks R051794
Mitsubishi|TPG-FBA20|Flat Trucks
 • Year 2017/09
 • Mileage 7,491 km 
R051794
26
中古Flat Trucks R051796
Mitsubishi|TPG-FBA20|Flat Trucks
 • Year 2017/08
 • Mileage 11,093 km 
R051796
27
中古Double cab truck R051823
Mitsubishi|TPG-FEB50|Double cab truck
 • Year 2016/10
 • Mileage 34,100 km 
R051823
28
中古Flat Trucks R051315
Nissan|TPG-FEB5W|Flat Trucks
 • Year 2015/11
 • Mileage 9,450 km 
R051315
29
中古Replacement Carriers R052781
Mitsubishi|TPG-FDA20B21S00B|Replacement Carriers
 • Year 2019/01
 • Mileage  
R052781