SKG

MENU
List of Trucks
SKG  
1
中古Bus R051044
Hino|SKG-XZB50M|Bus
 • Year 2016/02
 • Mileage 23,470 km 
R051044
2
中古Dry van R051678
Isuzu|SKG-FSR90T2|Dry van
 • Year 2013/11
 • Mileage 164,756 km 
R051678
3
中古Dry van R052149
Isuzu|SKG-FRR90S2|Dry van
 • Year 2012/11
 • Mileage 301,840 km 
R052149
4
中古Sediment prohibited dump R052338
Isuzu|SKG-FRR90S2|Sediment prohibited dump
 • Year 2012/11
 • Mileage 3,450 km 
R052338
5
中古Aluminium Wing R051499
Isuzu|SKG-FRR90S2|Aluminium Wing
 • Year 2012/10
 • Mileage 191,510 km 
R051499
6
中古Aluminium Wing R051518
Isuzu|SKG-FRR90S2|Aluminium Wing
 • Year 2012/06
 • Mileage 321,980 km 
R051518
7
中古Aluminium Wing R051875
Isuzu|SKG-FRR90S2|Aluminium Wing
 • Year 2012/06
 • Mileage 301,627 km 
R051875
8
中古Freezer wing R050862
Hino|SKG-FD7JLAA|Freezer wing
 • Year 2012/05
 • Mileage 519,645 km 
R050862
9
中古With Crane R051822
Isuzu|SKG-FRR90S1|With Crane
 • Year 2012/05
 • Mileage 36,080 km 
R051822
10
中古Flat Trucks R052174
Isuzu|SKG-FRR90S2|Flat Trucks
 • Year 2012/05
 • Mileage 352,590 km 
R052174
11
中古With Crane R052422
NEWIsuzu|SKG-FRR90S2|With Crane
 • Year 2012/04
 • Mileage  
R052422
12
中古Flat Trucks R050456
Toyota|SKG-XZU710|Flat Trucks
 • Year 2012/03
 • Mileage 36,607 km 
R050456
13
中古Dry van R051821
Mitsubishi|SKG-FK71F|Dry van
 • Year 2012/03
 • Mileage 191,378 km 
R051821
14
中古Dry van R051897
Mitsubishi|SKG-FEB50|Dry van
 • Year 2012/03
 • Mileage 75,633 km 
R051897
15
中古Aluminium Wing R052107
Hino|SKG-FD9JLAA|Aluminium Wing
 • Year 2012/03
 • Mileage 343,630 km 
R052107
16
中古Tippers, Dump Trucks R052224
Hino|SKG-FC9JCAP|Tippers, Dump Trucks
 • Year 2012/03
 • Mileage 87,200 km 
R052224
17
中古With Crane R051108
UD Trucks|SKG-MK38L|With Crane
 • Year 2012/02
 • Mileage 339,793 km 
R051108
18
中古Flat Trucks R051343
Nissan Diesel|SKG-MK38L|Flat Trucks
 • Year 2012/02
 • Mileage 302,563 km 
R051343
19
中古Freezer van R051655
Hino|SKG-FD7JKAA|Freezer van
 • Year 2012/02
 • Mileage 464,778 km 
R051655
20
中古Flat Trucks R052525
NEWHino|SKG-FC7JKAA|Flat Trucks
 • Year 2012/02
 • Mileage  
R052525
21
中古Garbage truck R050194
Mitsubishi|SKG-FEA50|Garbage truck
 • Year 2012/01
 • Mileage 115,777 km 
R050194
22
中古Double cab truck R052398
NEWIsuzu|SKG-NHS85A|Double cab truck
 • Year 2012/01
 • Mileage 96,490 km 
R052398
23
中古Freezer van R051515
Mitsubishi|SKG-FEB50|Freezer van
 • Year 2011/12
 • Mileage 148,954 km 
R051515
24
中古With Crane R051711
Isuzu|SKG-FRR90S2|With Crane
 • Year 2011/12
 • Mileage 83,780 km 
R051711
25
中古With Crane R052286
Isuzu|SKG-NPR85AN|With Crane
 • Year 2011/12
 • Mileage 70,435 km 
R052286
26
中古Flat Trucks R051830
Mitsubishi|SKG-FK61F|Flat Trucks
 • Year 2011/11
 • Mileage 156,542 km 
R051830
27
中古Flat Trucks R052140
Mitsubishi|SKG-FK71F|Flat Trucks
 • Year 2011/11
 • Mileage 109,380 km 
R052140
28
中古Safety Loader R051284
Mitsubishi|SKG-FEB50|Safety Loader
 • Year 2011/10
 • Mileage 126,530 km 
R051284
29
中古Sediment prohibited dump R052085
Mitsubishi|SKG-FBA60|Sediment prohibited dump
 • Year 2011/09
 • Mileage 114,338 km 
R052085
30
中古Flat Trucks R052129
Isuzu|SKG-NJR85A|Flat Trucks
 • Year 2011/09
 • Mileage 88,900 km 
R052129